Vui lòng chờ trong giây lát

Traphaco kế hoạch lãi 300 tỷ đồng 2018, cổ tức 30% bằng tiền

(NDH) Traphaco cũng vừa đưa vào vận hành nhà máy dược Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Traphaco (Mã: TRA) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2018.

HĐQT trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.400 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 2.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 300 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 20% và 25% so với năm trước.

Năm nay, công ty sẽ thúc đẩy thị trường miền Nam, phát triển kênh phân phối với kế hoạch doanh thu 300 tỷ đồng. Đồng thời, công ty dành 72 tỷ đồng cho đầu tư, chủ yếu là cải tạo nâng cấp nhà máy Hoàng Liệt. Traphaco cũng dự kiến phát triển 8 sản phẩm mới ra thị trường.

Về kế hoạch cổ tức, cho năm 2017, HĐQT trình chia 30% bằng tiền, tương đương số tiền 124,3 tỷ đồng.

Năm 2018, tỷ lệ cổ tức dự chia cũng là 30%/vốn bằng tiền mặt.

Traphaco vừa hoàn thành đầu tư dự án nhà máy dược Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Dự án được vận hành thương mại từ quý III/2017 và khánh thành vào ngày 8/11/2017. HĐQT trình cổ đông báo cáo chi phí thực hiện dự án được kiểm toán bởi công ty Deloitte Việt Nam. Số liệu triển khai chênh lệch 6 tỷ đồng so với dự toán, tức chênh 1,3%.

Chi phí đầu tư nhà máy Dược Việt Nam

Traphaco kế hoạch lãi 300 tỷ đồng 2018, cổ tức 30% bằng tiền Traphaco kế hoạch lãi 300 tỷ đồng 2018, cổ tức 30% bằng tiền
10 2549 56 reviews

(NDH) Traphaco cũng vừa đưa vào vận hành nhà máy dược Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top