Vui lòng chờ trong giây lát

Traphaco đặt kế hoạch lãi 205 tỷ đồng, trả cổ tức 30% bằng tiền

(NDH) Năm nay, Traphaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 30%, doanh thu 15% và chia cổ tức 30% bằng tiền.

CTCP Traphaco (HoSE: TRA) sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 28/3.

HĐQT trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 2.160 tỷ, lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 30% so với năm trước.

Trên cơ sở kế hoạch trên, Ban điều hành dự kiến trả cổ tức 30% bằng tiền cho năm nay, tương đương mức chia năm 2018.

Năm 2018, Traphaco chỉ hoàn thành 75% kế hoạch về doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ. Công ty cho biết việc đấu thầu thuốc thời gian qua chủ yếu là đấu thầu sản phẩm, giá bán các sản phẩm tham gia đấu thầu của Traphaco cao nên không trúng thầu. Hàng chủ lực bị cạnh tranh và thị trường tương đối khó khăn.

Lợi nhuận cũng không thể hoàn thành chỉ tiêu do chưa tính toán đầy đủ chi phí khấu hao tại nhà máy Hưng Yên là 50 tỷ đồng/năm. Công ty còn chưa tính đến chi phí tài chính và chênh lệch lợi nhuận tài chính khoảng 30 tỷ đồng. Ngoài ra, giá nguyên phụ liệu cũng tăng.

Trong năm 2018, Traphaco đã thành lập thêm 4 chi nhánh tại Vĩnh Phúc, Bình Định, Vũng Tàu, Long An và đưa vào ổn định 7 chi nhánh mới.

Traphaco đặt kế hoạch lãi 205 tỷ đồng, trả cổ tức 30% bằng tiền Traphaco đặt kế hoạch lãi 205 tỷ đồng, trả cổ tức 30% bằng tiền
10 1373 56 reviews

(NDH) Năm nay, Traphaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 30%, doanh thu 15% và chia cổ tức 30% bằng tiền.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top