Vui lòng chờ trong giây lát

Trái cây chiếm 48% tỷ trọng doanh thu, HAGL lãi ròng chỉ đạt 2,6 tỷ đồng quý 1

(NDH) Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ chỉ 2,6 tỷ đồng, giảm 55% cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Doanh thu thuần đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 25% cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, trái cây là khoản đem lại nguồn thu lớn nhất với tỷ trọng 48%, sau đó là dịch vụ cho thuê và các dịch vụ khác tại khu phức hợp HAGL - Myanmar. Quý này, HAG có 93 tỷ đồng doanh thu từ bán ớt và không còn ghi nhận doanh thu từ bán bò.

Giá vốn hàng bán giảm 10% khiến lợi nhuận gộp quý này được cải thiện đáng kể. Biên lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 47%.

Doanh thu tài chính quý này tăng 82%, ghi nhận lãi cho vay từ các công ty khác và lãi thanh lý từ việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thực phẩm Heygo và CTCP Chăn nuôi Gia Lai. Chi phí tài chính cũng tăng 57% trong kỳ, lên tới 396 tỷ đồng do phải trả chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu.

Đơn vị: tỷ đồng

HAG có 24,4 tỷ đồng thuế TNDN hoãn lại. Vì vậy lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 56,6 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 55%.

Tính đến cuối kỳ, HAG có 22.597 tỷ đồng vay nợ ngân hàng, trong đó có 20.237 tỷ đồng vay dài hạn. Số nợ này giảm 228 tỷ đồng so với đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ 361 tỷ đồng trên vốn điều lệ 9.274,7 tỷ đồng.

Trái cây chiếm 48% tỷ trọng doanh thu, HAGL lãi ròng chỉ đạt 2,6 tỷ đồng quý 1 Trái cây chiếm 48% tỷ trọng doanh thu, HAGL lãi ròng chỉ đạt 2,6 tỷ đồng quý 1
10 903 56 reviews

(NDH) Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ chỉ 2,6 tỷ đồng, giảm 55% cùng kỳ năm trước.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top