Vui lòng chờ trong giây lát

TRA bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA - HOSE) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị.

HSX cho biết, ngày 4/11/2013 đã nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2013 của TRA về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2013bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá; lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Cty CP công nghệ cao Traphaco, xem xét bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề khác.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Khoản 1.5 Điều 8 Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: "Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản kiểm phiếu) về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng; về việc chia, tách, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp; tách, gộp cổ phiếu".

Như vậy, TRA đã công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị chậm trễ hơn so với quy định. HSX nhắc nhở TRA trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TRA đóng cửa dao động trong biên độ 74.000 – 78.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 8.764 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 661 triệu đồng/phiên.

TRA bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin TRA bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin
10 3761 56 reviews

Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA - HOSE) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top