Vui lòng chờ trong giây lát

TP HCM rà soát quỹ đất đấu giá phục vụ phát triển

(NDH) UBND TPHCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đất phục vụ phát triển thành phố trong quý IV/2017 và quý I/2018.

Theo đó, UBNDTPHCM đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình quản lý đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư – PPP trên địa bàn thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức BT có giao đất, sử dụng đất từ đầu năm đến nay cũng như các dự án đã triển khai nhưng chưa xác định được quỹ đất hoặc chưa cân đối đủ quỹ đất để thanh toán và đề xuất phương án xử lý cho từng trường hợp.

Các dự án phục vụ cho mục đích công sẽ được triển khai bằng hình thức đấu thầu mời gọi đầu tư. Trong thời gian chờ ban hành quy trình này, thành phố tạm thời chưa triển khai thêm các dự án mới.

Nhiều khu đất tại TP HCM vẫn bỏ hoang phí

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng quy trình đấu giá quyền sử dụng đất và hình thành quỹ đất sạch để tạo điều kiện thực hiện các dự án phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội của thành phố.

Sở này cũng được UBND TP HCM yêu cầu báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đất phục vụ phát triển thành phố trong quý IV/2017 và quý I/2018; báo cáo kết quả Hội nghị công bố danh mục kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác đốt thành điện trên địa bàn thành phố.

Thanh tra thành phố sẽ xây dựng Đề cương thực hiện giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công tư - PPP và các dự án có giao đất, sử dụng quỹ đất.

TP HCM rà soát quỹ đất đấu giá phục vụ phát triển TP HCM rà soát quỹ đất đấu giá phục vụ phát triển
10 2579 56 reviews

(NDH) UBND TPHCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đất phục vụ phát triển thành phố trong quý IV/2017 và quý I/2018.

 

Xây dựng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top