Dòng sự kiện : KQKD 9 tháng 2015   Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015   Mùa đại hội cổ đông 2015   Kế hoạch kinh doanh 2015
Đăng ký nhận Newsletter
Mã CK

TNTX hàng đông lạnh phải ký quỹ 10 tỷ đồng

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa.

TNTX hàng đông lạnh phải ký quỹ 10 tỷ đồng

Theo đó, đối với hàng thực phẩm đông lạnh, DN kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được thành lập tối thiểu là hai năm, đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa; có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 10 tỷ đồng Việt Nam nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại và có kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh.

Đối với hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc hàng đã qua sử dụng, DN phải được thành lập tối thiểu là hai năm, đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa; có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại.

Thông tư cũng quy định, hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định. Việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan chỉ được thực hiện trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý Nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-2.

TNTX hàng đông lạnh phải ký quỹ 10 tỷ đồng TNTX hàng đông lạnh phải ký quỹ 10 tỷ đồng
10 761 56 reviews

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa.

Chia sẻ bài viết này

  • Đọc nhiều nhất
  • Bình chọn
  • Bình luận

Thông tin thị trường

Tất cả
  • GD nhiều nhất
  • Tăng mạnh
  • Giảm mạnh
chat with random people and chat with strangers in Hope Speak