Vui lòng chờ trong giây lát

Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HVG

(NDH) HVG vi phạm quy định công bố thông tin từ bốn lần trở lên trong vòng một năm và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 âm.

Ngày 16/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Hùng Vương (Mã chứng khoán: HVG). Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là -172,74 tỷ đồng theo BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 (niên độ tài chính 01/10/2016 đến 30/09/2017).

Trước đó 10 ngày, HOSE cũng đã ra cảnh báo do HVG vi phạm quy định công bố thông tin từ bốn (04) lần trở lên trong vòng một (01) năm.

Được biết, HOSE đã nhiều lần nhắc nhở HVG về việc chậm nộp BCTC bán niên soát xét (năm tài chính từ 1/10/2016 đến 30/09/2017) và bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 âm -49,3 tỷ đồng kể từ 15/2/2017.

Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HVG Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HVG
10 84 56 reviews

(NDH) HVG vi phạm quy định công bố thông tin từ bốn lần trở lên trong vòng một năm và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 âm.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top