Vui lòng chờ trong giây lát

Thủ tướng: Việt Nam cần nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0

(NDH) Thủ tướng cho rằng cần huy động cả hệ thống chính trị và con người Việt Nam vượt qua thách thức nhanh chóng nắm bắt cơ hội bước lên cách mạng 4.0, không để tàu trôi đi.

"Không! Việt Nam không thể nằm ngoài cuộc chơi cách mạng 4.0", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trước Diễn đàn cấp cao “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" được tổ chức ngày 13/7.

Thủ tướng cho rằng Cách mạng công nghiệp 4.0 đã ở rất gần Việt Nam, thậm chí ở ngay trong Việt Nam hiện tại.

"Vấn đề đặt ra cho Việt Nam là nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0, không để bị bỏ lại, không để tàu trôi qua", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh. Ông cho rằng cần huy động cả hệ thống chính trị và con người Việt Nam vượt qua thách thức nhanh chóng nắm bắt cơ hội bước lên tàu này.

Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng theo Thủ tướng đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới phồn vinh, biến khát vọng thịnh vượng của quốc gia dân tộc thành hành động cụ thể.

"Cách mạng 4.0 là cơ hội tốt để Việt Nam đảo chiều về đầu tư tương mại, dịch vụ, giáo dục... Đặc biệt, đảo chiều trong tư duy và hành động rất quan trọng", Thủ tướng nói.

Cách mạng 4.0 là sự thay đổi về phương thức sản xuất, dịch vụ, về nền kinh tế số trong sản xuất dịch vụ thông minh và sự thay đổi về áp dụng các giải pháp công nghệ. Đây là nhận thức rất quan trọng đối với Việt Nam.

Hơn thế, Thủ tướng đặt vấn đề từ nhận thức đó, Việt Nam phải hành động như thế nào, có chính sách pháp luật nào để phát triển công nghiệp 4.0 tốt hơn, cao hơn.

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển, chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0 với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam, thế giới. Bên cạnh đó, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cũng sẽ là trọng tâm ưu tiên.

Người đứng đầu Chính phủ đưa ra phương án xây dựng thành phố thông minh, xây dựng mạng lưới nhân tài cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người quan tâm Việt Nam.

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực được Thủ tướng nhắc nhiều lần trong bài phát biểu và đánh giá là nội dung rất quan trọng đối với Việt Nam. Theo đó, hệ thống giáo dục phải nắm bắt đáp ứng yêu cầu cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là điều các địa phương phải xem xét là trọng tâm đầu tư.

Tại diễn đàn, người đứng đầu Chính phủ cam kết ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài có thế mạnh về công nghệ tham gia nghiên cứu, đầu tư, hỗ trợ chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng: Việt Nam cần nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0 Thủ tướng: Việt Nam cần nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0
10 589 56 reviews

(NDH) Thủ tướng cho rằng cần huy động cả hệ thống chính trị và con người Việt Nam vượt qua thách thức nhanh chóng nắm bắt cơ hội bước lên cách mạng 4.0, không để tàu trôi đi.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top