Vui lòng chờ trong giây lát

Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

Theo đó, giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể, kế hoạch năm 2018 đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018 đạt 8,5% so với năm 2017. Mức chỉ tiêu này cao hơn 0,5% so với kế hoạch đặt ra trong năm 2017.

Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao. Đồng thời định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
10 3313 56 reviews

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top