Vui lòng chờ trong giây lát

Thu nhập bình quân nhân viên HSBC Việt Nam hơn 50 triệu đồng một tháng

2018 là năm mang về lợi nhuận kỷ lục cho HSBC Việt Nam khi đạt gần 3.100 tỷ đồng và tổng tài sản cũng vượt 100.000 tỷ.

Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính tóm tắt kiểm toán năm 2018, ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục đạt gần 3.100 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2017.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 27% so với năm trước đạt 3.474 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 783 tỷ đồng, tăng 17%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 672 tỷ đồng, giảm 9,6% so với năm 2017. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 193 tỷ, tăng đột biến 5 lần. Lãi từ hoạt động khác là 57 tỷ, tăng 130%.

Tổng nguồn thu ngoài hoạt động tín dụng của HSBC Việt Nam là hơn 1.700 tỷ, đóng góp 33% vào tổng thu nhập hoạt động. Trong đó, nguồn thu chủ yếu là từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Năm 2018, tiền lương bình quân mỗi nhân viên HSBC Việt Nam là 36,6 triệu đồng mỗi tháng. Còn thu nhập bình quân, nếu tính theo năm là 604 triệu đồng, tức 50,3 triệu đồng một người mỗi tháng.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy, tổng tài sản của HSBC Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 12% đạt 44.111 tỷ đồng; huy động tiền gửi khách hàng tăng 14,4% đạt 85.072 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2018 của HSBC Việt Nam là 0,88%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,44%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14%.

Thu nhập bình quân nhân viên HSBC Việt Nam hơn 50 triệu đồng một tháng Thu nhập bình quân nhân viên HSBC Việt Nam hơn 50 triệu đồng một tháng
10 1531 56 reviews

2018 là năm mang về lợi nhuận kỷ lục cho HSBC Việt Nam khi đạt gần 3.100 tỷ đồng và tổng tài sản cũng vượt 100.000 tỷ.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top