Vui lòng chờ trong giây lát

Thêm một doanh nghiệp công bố trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền mặt

Đây chỉ là tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 cho cổ đông.

Ngày 5/3 tới đây CTCP thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (mã: SST) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 10.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 19/3/2018.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền có vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Công ty đã chốt danh sách để thực hiện đăng ký chứng khoán vào ngày 31/7/2017.

Bia Sài Gòn Sông Tiền là một trong những doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức cao hàng năm. Năm 2016 cổ đông công ty nhận cổ tức cũng bằng tiền với tỷ lệ 235%, tương ứng công ty chi khoảng 94 tỷ đồng trả cho cổ đông.

Thêm một doanh nghiệp công bố trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền mặt Thêm một doanh nghiệp công bố trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền mặt
10 3748 56 reviews

Đây chỉ là tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 cho cổ đông.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top