Vui lòng chờ trong giây lát

Thanh Hóa có thêm một thành phố

(NDH) Trong phiên họp thứ 9 diễn ra vào ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, thành lập phường Quảng Cư trên cơ sở toàn bộ 6,42 km2 diện tích tự nhiên và 11.403 người của xã Quảng Cư.

Thành lập phường Quảng Châu trên cơ sở toàn bộ 7,99 km2 diện tích tự nhiên và 9.217 người của xã Quảng Châu.

Thành lập phường Quảng Thọ trên cơ sở toàn bộ 4,69 km2 diện tích tự nhiên và 8.472 người của xã Quảng Thọ.

Thành lập phường Quảng Vinh trên cơ sở toàn bộ 4,73 km2 diện tích tự nhiên và 10.300 người của xã Quảng Vinh.

Đồng thời, thành lập TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sầm Sơn (sau khi thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh).

Thành phố Sầm Sơn

Sau khi thành lập, TP. Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường (Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh) và 3 xã (Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại).

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của thị xã Sầm Sơn, tạo động lực cho việc xây dựng thị xã phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia.

Đô thị này tương hỗ cho TP. Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; hình thành tam giác tăng trưởng TP. Thanh Hóa-Sầm Sơn-Nghi Sơn; là động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa và có tác động đến phát triển vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Thanh Hóa có thêm một thành phố Thanh Hóa có thêm một thành phố
10 2848 56 reviews

(NDH) Trong phiên họp thứ 9 diễn ra vào ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

 

Quy hoạch

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top