Vui lòng chờ trong giây lát

Thaco báo lãi quý I giảm 18% còn 1.052 tỷ, nhân viên tăng thêm gần 900 người

(NDH) Doanh thu quý I của Thaco vẫn có sự tăng trưởng 4% lên 13.247 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với lợi nhuận sau thuế sụt giảm 18% còn hơn 1.052 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu thuần của Thaco vẫn có sự tăng trưởng 4% lên 13.247 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 2.485 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số biên lợi nhuận gộp là 18,8% (quý I năm ngoái đạt 20,1%).

Chi phí tài chính trong quý tăng mạnh 41% lên 465 tỷ. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, lần lượt là 422 tỷ và 448 tỷ đồng.

Với những biến động lớn trên, Thaco báo lãi trước thuế 1.132 tỷ đồng, giảm 20% so với quý I năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 630 đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng tài sản của Thaco tăng hơn 1.000 tỷ lên 61.682 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn phân bổ vào hàng tồn kho (27.252 tỷ), phải thu ngắn hạn (9.949 tỷ) và tài sản cố định (8.944 tỷ).

Nợ phải trả vào cuối kỳ là 34.029 tỷ, nợ vay chiếm 16.722 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty vẫn 16.580 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.678 tỷ đồng.

Hiện tại, Thaco có 49 chi nhánh, 53 công ty con và không có công ty liên kết. Số lượng nhân viên tăng mạnh từ 15.908 người hồi đầu năm lên 16.806 người vào cuối tháng 3.

Trong năm 2018, công ty đạt mục tiêu doanh thu thuần 73.548 tỷ đồng và lợi nhuận ròng sau thuế 7.075 tỷ đồng, tăng lần lượt 48% và 44% so với kết quả thực hiện năm trước. Công ty cũng cho biết chưa thể niêm yết trong năm 2018.

Thaco báo lãi quý I giảm 18% còn 1.052 tỷ, nhân viên tăng thêm gần 900 người Thaco báo lãi quý I giảm 18% còn 1.052 tỷ, nhân viên tăng thêm gần 900 người
10 180 56 reviews

(NDH) Doanh thu quý I của Thaco vẫn có sự tăng trưởng 4% lên 13.247 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top