Dòng sự kiện : KQKD quý 4 và cả năm 2014   Tác động của giá dầu giảm   Tác động của thông tư 36   
Đăng ký nhận Newsletter
Mã CK

TCL nhận và chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ

(NDH) CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng sẽ nhận chuyển nhưởng 700.000 cỏ phiếu của CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng và chuyển nhượng 1.020.000 cổ phần tại CTCP Dịch vụ đại lý Tân Cảng Số Một.

CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL - HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5/3. Theo nghị quyết, Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (công ty mẹ của TCL) sẽ chuyển nhượng 700 nghìn cổ phần CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng cho TCL dự kiến trước ngày 15/3. Tổng giá trị chuyển nhượng là 7 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn được nhận cổ tức của Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng chi trả cho năm 2012.

Cũng theo Hội đồng Quản trị, TCL sẽ chuyển nhượng 1.020.000  cổ phần của CTCP Dịch vụ đại lý Tân Cảng Số Một cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn dự kiến trước ngày 15/3 với tổng giá trị chuyển nhượng là 13,77 tỷ đồng.

TCL được nhận cổ tức CTCP Dịch vụ đại lý Tân Cảng Số Một chi trả năm 2012 với tỷ lệ 30%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 3.000 đồng.

TCL sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/4, ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/3.Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TCL dao động trong biên độ 17.100 – 18.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 11.274 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 194,7 triệu đồng/phiên.  

       

Năm 2012, lợi nhuận của TCL giảm 45% so với năm 2011.             

TCL nhận và chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ TCL nhận và chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ
10 3479 56 reviews

(NDH) CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng sẽ nhận chuyển nhưởng 700.000 cỏ phiếu của CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng và chuyển nhượng 1.020.000 cổ phần tại CTCP Dịch vụ đại lý Tân Cảng Số Một.

Chia sẻ bài viết này

  • Đọc nhiều nhất
  • Bình chọn
  • Bình luận

Thông tin thị trường

Tất cả
  • GD nhiều nhất
  • Tăng mạnh
  • Giảm mạnh

Nhận định chuyên gia

Tin ảnh