Dòng sự kiện : KQKD 9 tháng 2015   Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015   Mùa đại hội cổ đông 2015   Kế hoạch kinh doanh 2015
Đăng ký nhận Newsletter
Mã CK

Tăng mức trợ cấp, ưu đãi cho người có công với cách mạng

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội vừa xây dựng xong dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và đang công bố, lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo nghị định đã đưa ra mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm những người có công với cách mạng, thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Trong đó, đối với trường hợp người có công với cách mạng, các trường hợp sẽ được nhận mức trợ cấp, hỗ trợ cao như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60% được hưởng mức tiền là 1.568.000 đồng/tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80% sẽ được hưởng tới 2,1 triệu đồng/tháng, còn từ 81% trở lên được hưởng 2,7 triệu đồng/tháng.

Còn đối với các thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, mức trợ cấp sẽ căn cứ theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, từ 21% trở lên được hưởng 822.000 đồng đến mức cao nhất là 3,913 triệu đồng/tháng.

Toàn bộ kinh phí chi trả cho việc trợ cấp, ưu đãi cho người có công được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và bắt đầu được áp dụng từ ngày 1-7-2013. 

Tăng mức trợ cấp, ưu đãi cho người có công với cách mạng Tăng mức trợ cấp, ưu đãi cho người có công với cách mạng
10 593 56 reviews

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội vừa xây dựng xong dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và đang công bố, lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Chia sẻ bài viết này

  • Đọc nhiều nhất
  • Bình chọn
  • Bình luận

Tin ảnh

Từ điển cá nhân

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Tỷ lệ này nhỏ hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng âm.

chat with random people and chat with strangers in Hope Speak