Vui lòng chờ trong giây lát

Tăng lương cơ sở và các chính sách có hiệu lực từ 1/7

(NDH) Lương cơ sở được tăng thêm 90.000 đồng/tháng, cùng với đó, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và lương hưu cho người lao động cũng thay đổi.

Tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng

Nghị định72/2018/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đây sẽ là cơ sở dùng làm căn cứ tính phụ cấp, thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng sẽ thay đổi theo mức lương cơ sở mới.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cùng với việc tăng lương cơ sở, chế độ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động cũng thay đổi.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, số tiền đóng BHYT hàng tháng là 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng. Số tiền đóng BHXH hàng tháng là 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng.

Đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định, số tiền đóng BHYT hàng tháng tính theo công thức (lương + các khoản phụ cấp dựa trên mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Số tiền đóng BHXH hàng tháng tính theo công thức (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định là 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Tăng 6,92% lương hưu

Chính phủ ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7. Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tháng 6/2018 sẽ được tăng thêm là 6,92%.

Có 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An); cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su; cán bộ xã, phường, thị trấn; quân nhân; công an; người làm công tác cơ yếu và người hưởng trơ cấp tai nạn lao động.

Tăng lương cơ sở và các chính sách có hiệu lực từ 1/7 Tăng lương cơ sở và các chính sách có hiệu lực từ 1/7
10 1440 56 reviews

(NDH) Lương cơ sở được tăng thêm 90.000 đồng/tháng, cùng với đó, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và lương hưu cho người lao động cũng thay đổi.

 

Thuế

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top