Vui lòng chờ trong giây lát

Taisho chào mua công khai hơn 28 triệu cổ phiếu DHG, giá 120.000 đồng/cp

(NDH) Đại lý thực hiện chào mua công khai là Công ty cổ phần chứng khoán SSI.

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (“DHG”)

(Công văn số 1569/UBCK-QLCB ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chào mua công khai cổ phiếu DHG)

Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho xin công bố thông tin về đợt chào mua công khai cổ phiếu DHG, chi tiết như sau:

I. TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Tên tổ chức chào mua công khai: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO

2. Tên giao dịch: TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

3. Vốn điều lệ: 29.804.450.035 Yên.

4. Địa chỉ trụ sở chính: 1-24-3 chome, Takada, Toshima-ku, Tokyo, 170-8633, Nhật Bản.

5. Điện thoại: +81-3-3985-1304 Fax: +81-3-3984-7061

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy đăng ký công ty Nhật Bản số 0133-01-006867 thành lập ngày 25/03/1928 được cấp tại Nhật Bản.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Chế tạo, buôn bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược mỹ phẩm, mỹ phẩm.

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Tên cổ phiếu được chào mua: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

2. Mã cổ phiếu: DHG, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu.

4. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác.

5. Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 28.358.748 cổ phiếu, tương đương 21,68% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DHG.

(Trường hợp SCIC, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, không tham gia đợt chào mua công khai này, toàn bộ 28.358.748 cổ phần mà Taisho đăng ký chào mua sẽ chỉ bao gồm số cổ phần đang được các cổ đông khác của DHG nắm giữ).

6. Giá chào mua: 120.000 đồng/ cổ phiếu.

7. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: tiền mặt sẵn có.

8. Đối tượng chào mua: cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đang nắm giữ Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác.

9. Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 18/3/2019 đến ngày 16/4/2019

III. ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.ssi.com.vn.

Taisho chào mua công khai hơn 28 triệu cổ phiếu DHG, giá 120.000 đồng/cp Taisho chào mua công khai hơn 28 triệu cổ phiếu DHG, giá 120.000 đồng/cp
10 1887 56 reviews

(NDH) Đại lý thực hiện chào mua công khai là Công ty cổ phần chứng khoán SSI.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top