Vui lòng chờ trong giây lát

Tài chính Hoàng Huy lãi giảm 12% niên độ 2017 - 2018

(NDH) Trong năm, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm 20% trong khi mảng bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện tăng 38%.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2017 - 2018 bắt đầu ngày 1/4 và kết thúc ngày 30/3.

Doanh thu thuần quý này đạt 1.840 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 27%, bằng năm trước.

Đơn vị: tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện tăng mạnh 38% nhưng mảng kinh doanh BĐS lại giảm 20% và mảng bán hàng hóa giảm 90%. Các mảng kinh doanh khác không có gì đột biến.

Cơ cấu doanh thu TCH

Doanh thu tài chính kỳ này giảm 40% do không còn được ghi nhận 20 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia như năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh do lãi tiền vay và chi phí bán hàng cũng tăng.

Lợi nhuận sau thuế cả niên độ đạt gần 439 tỷ đồng, giảm 12% năm trước. EPS tương ứng 1.217 đồng.

LNST chưa phân phối cuối kỳ 935 tỷ đồng trên vốn điều lệ gần 3.630 tỷ đồng.

TCH vay nợ dài hạn 42,6 tỷ đồng (mới phát sinh trong kỳ) và không có nợ ngắn hạn. Công ty có 195 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, chưa kể có 488 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 18 tháng.

Tính đến cuối kỳ, TCH đang có 176 tỷ đồng đầu tư dự án BĐS dở dang tại Hải Phòng. Các dự án này hầu hết là cải tạo chung cư cũ, khu thương mại và nhà ở...

Danh sách BĐS đầu tư dở dang của TCH

Về tồn kho, TCH đang có hai loại tồn kho là kinh doanh, phụ tùng ô tô và bất động sản. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án chung cư Golden Land Building là 358 tỷ đồng, thuộc 3 tòa nhà N01, N02 và Gold Tower.

Cơ cấu tồn kho

Tài chính Hoàng Huy lãi giảm 12% niên độ 2017 - 2018 Tài chính Hoàng Huy lãi giảm 12% niên độ 2017 - 2018
10 376 56 reviews

(NDH) Trong năm, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm 20% trong khi mảng bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện tăng 38%.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top