Dòng sự kiện : GATEWAY TO VIETNAM 2014   Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2014
Đăng ký nhận Newsletter
Mã CK
Thu nợ bảo hiểm xã hội: Giải pháp nào khả thi
Thu nợ bảo hiểm xã hội: Giải pháp nào khả thi 17/10

Tại hội thảo: "Vấn đề thu, nợ BHXH, BHYT- thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế" nhận định, tình hình nợ BHXH diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng cả về số đơn vị và số tiền nợ là do chế tài xử phạt chưa mạnh, thậm chí còn có nhiều kẽ hở để DN lợi dụng.

Tin Vắn

Tin ảnh

Từ điển cá nhân

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Tỷ lệ này nhỏ hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng âm.