Vui lòng chờ trong giây lát

Có 01 kết quả tìm kiếm ALCII
  • 20:11, 06/08/2018

    Tòa tuyên phá sản Công ty Cho thuê tài chính II

    Tổng nợ phải thu của Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII) là trên 15.700 tỷ đồng và gần 32.400 USD. Tổng nợ ALCII phải trả cho các chủ nợ và khách hàng là trên 10.160 tỷ đồng và hơn 8,5 triệu USD. Số dư tồn quỹ còn lại của ALCII là khoảng 19 tỷ đồng.
    Tòa tuyên phá sản Công ty Cho thuê tài chính II
Top