Vui lòng chờ trong giây lát

SSIAM đã bán 757.644 cổ phiếu VHL

(NDH) Giao dịch được thực hiện vào ngày 6/1/2017

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

- Mã chứng khoán: VHL (CTCP Viglacera Hạ Long)

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 922.644 CP (tỷ lệ 5,77%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Minh

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 757.644 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 757.644 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 165.000 CP (tỷ lệ 1,03%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 06/01/2017.

SSIAM đã bán 757.644 cổ phiếu VHL SSIAM đã bán 757.644 cổ phiếu VHL
10 851 56 reviews

(NDH) Giao dịch được thực hiện vào ngày 6/1/2017

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top