Vui lòng chờ trong giây lát

Sông Đà 3 bị phạt 50 triệu đồng

(NDH) SD3 bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 10/10/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3 - UPCoM), địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, SD3 bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, SD3 đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo tài chính quý 1/2016 công ty mẹ và hợp nhất, Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ và hợp nhất đã được soát xét.

Sông Đà 3 bị phạt 50 triệu đồng Sông Đà 3 bị phạt 50 triệu đồng
10 2821 56 reviews

(NDH) SD3 bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top