Vui lòng chờ trong giây lát

Soạn thảo 14 luật, pháp lệnh năm 2019 - 2020

(NDH) Thủ tướng vừa có quyết định phân công các bộ soạn thảo 5 luật, pháp lệnh được điều chỉnh năm 2019 và 9 luật cho chương trình năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm 2019, 2020.

Trong năm 2019, các bộ soạn thảo 5 luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong chương trình. Năm 2020, 9 luật nằm trong chương trình.

Các luật, pháp lênh xây dựng năm 2019 (màu xanh) và năm 2020 (màu cam).

Các luật sẽ được trình theo chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định, coi việc hoàn thành chương trình được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thành lập Ban soạn thảo, tập trung thời gian, nguồn lực để soạn thảo dự án luật, pháp lệnh. Các bộ, cơ quan phải tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng chậm thời hạn trình.

Trong quá trình soạn thảo, nếu phát sinh chính sách mới cần bổ sung vào dự án luật, pháp lệnh, các bộ cần thực hiện đánh giá tác động và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với các dự án luật, pháp lệnh không đủ hồ sơ, nội dung các tài liệu không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng theo quy định, Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ hoặc thể hiện rõ trong báo cáo thẩm định quan điểm không đủ điều kiện trình Chính phủ.

Soạn thảo 14 luật, pháp lệnh năm 2019 - 2020 Soạn thảo 14 luật, pháp lệnh năm 2019 - 2020
10 889 56 reviews

(NDH) Thủ tướng vừa có quyết định phân công các bộ soạn thảo 5 luật, pháp lệnh được điều chỉnh năm 2019 và 9 luật cho chương trình năm 2020.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top