Vui lòng chờ trong giây lát

SCL mua cổ phiếu chính mình từ Sông Đà 12 để trừ nợ, giá 10.000 đồng/CP

(NDH) Giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/CP, giá cổ phiếu của SCL hiện ở 2.700 đồng/CP.

CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu để cấn trừ công nợ.

Cụ thể, SCL đã đồng ý nhận chuyển nhượng 363 nghìn cổ phiếu SCL do CTCP Sông Đà 12 sở hữu và sử dụng để xóa khoản nợ phải trả là 3,63 tỷ đồng theo biên bản xác định công nợ giữa SCL và Sông Đà 12 thống nhất ngày 26/07/2017. Giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/CP.

Số tiền cấn trừ công nợ cho Sông Đà 12 là 3,63 tỷ đồng. Tổng giá trị công nợ còn lại phải thu giữa SCL và Sông Đà 12 là 1,02 tỷ đồng.

Toàn bộ 363 nghìn cổ phiếu SCL sau khi mua lại của Sông Đà 12 sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của SCL.

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của SCL liên tục thua lỗ. Kết thúc quý II, Công ty lỗ ròng hơn 1,9 tỷ, lũy kế 6 tháng lỗ 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong BCTC 6 tháng đã soát sét, kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc Công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi đối với 1 số khoản phải thu đã quá hạn thanh toán. Theo đó, kiểm toán cho rằng số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập là 4,85 tỷ đồng.

SCL mua cổ phiếu chính mình từ Sông Đà 12 để trừ nợ, giá 10.000 đồng/CP SCL mua cổ phiếu chính mình từ Sông Đà 12 để trừ nợ, giá 10.000 đồng/CP
10 1084 56 reviews

(NDH) Giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/CP, giá cổ phiếu của SCL hiện ở 2.700 đồng/CP.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top