Vui lòng chờ trong giây lát

Sau soát xét, lợi nhuận TBD giảm 40%

(NDH) Chỉ còn lãi 29 tỷ sau soát xét, TBD thực hiện 26% kế hoạch năm.

Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh (UPCoM: TBD) vừa có văn bản giải trình về chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Trên báo cáo tự lập, doanh thu nửa đầu năm đạt 1.279 tỷ và lãi sau thuế hợp nhất 48 tỷ đồng. Sau soát xét, doanh thu giảm 6% còn 1.197 tỷ và lợi nhuận sau thuế còn 29 tỷ đồng, giảm 40% so với tự lập.

Theo TBD, doanh thu thuần giảm là do kiểm toán bổ sung tăng khoản bù trừ doanh thu mua – bán hàng nội bộ giữa công ty mẹ và 2 công ty con.

Lợi nhuận sau thuế giảm 40% so với tự lập do lợi nhuận trên BCTC riêng giảm 45% và kiểm toán điều chỉnh tăng trích bổ sung chi phí dự phòng phải thu khó đòi 5,2 tỷ, trích bổ sung chi phí bảo hành sản phẩm 10,5 tỷ, trích tăng quỹ lương quản lý 7,6 tỷ đồng.

Với số liệu sau soát xét này, lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2018 đã giảm 41% so với cùng kỳ 2017. Việc suy giảm cũng do các nguyên nhân trên như tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi, tăng trích lập chi phí bảo hành và tăng trích quỹ lương quản lý.

Trong năm 2018, TBD đặt kế hoạch kinh doanh với 2.488 tỷ doanh thu và 112 tỷ lợi nhuận sau thuế. Sau 6 tháng, công ty mới thực hiện được 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Sau soát xét, lợi nhuận TBD giảm 40% Sau soát xét, lợi nhuận TBD giảm 40%
10 2567 56 reviews

(NDH) Chỉ còn lãi 29 tỷ sau soát xét, TBD thực hiện 26% kế hoạch năm.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top