Vui lòng chờ trong giây lát

Sau loạt thay đổi nhân sự, VietBank lên kế hoạch tăng vốn lên 3.249 tỷ đồng

(NDH) ĐHĐCĐ VietBank quyết định tăng vốn ngân hàng vào ngày 26/12. Việc tăng vốn đã được NHNN nhanh chóng chấp thuận sau đó. Gần đây, ngân hàng này đã có loạt thay đổi về nhân sự điều hành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 9938/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) vào ngày 28/12/2016.

Theo đó, Thống đốc NHNN đã chấp thuận việc VietBank tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.249 tỷ đồng. Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VietBank thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.16 ngày 26/12/2016, tức chỉ hai ngày trước đó.

Trong công văn của mình, NHNN yêu cầu khi triển khai việc tăng vốn theo nội dung được chấp thuận trên, VietBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trường hợp việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư dẫn đến nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn của VietBank hoặc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, VietBank phải trình NHNN xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.

Năm 2016, nhiều ngân hàng cũng thực hiện tăng vốn tuy nhiên chủ yếu thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng). Chưa rõ hình thức phát hành tăng vốn cụ thể của VietBank sử dụng nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu của ngân hàng hay nguồn vốn huy động mới; đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu hay bên ngoài.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VietBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN (qua NHNN chi nhánh tỉnh Sóc Trăng). Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm chỉ đạo giám sát VietBank thực hiện các yêu cầu trên; Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của VietBank, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) sửa đổi nội dung Giấy phép.

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông VietBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trong tháng 12/2016, dàn lãnh đạo của VietBank đã liên tiếp được thay đổi sau khi ông Nguyễn Thanh Nhung, Tổng giám đốc, thôi giữ chức vụ này để chờ Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ mới từ ngày 1/10.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Thanh, Phó tổng giám đốc thường trực VietBank được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Sau đó, vị trí của ba Phó Tổng Giám đốc cũng được bổ nhiệm mới gồm bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, ông Võ Văn Dũng và ông Nguyễn Trọng Phúc.

Như vậy đến nay Ban điều hành của Vietbank bao gồm Quyền Tổng Giám Đốc là ông Nguyễn Đăng Thanh và 6 Phó Tổng Giám Đốc gồm ba người mới và ông Dương Nhất Nguyên, ông Đặng Đình Thắng, ông Nguyễn Trung Thành.

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín được thành lập vào tháng 2/2007 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tạo tiền đề cho việc phát triển mạng lưới trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Vietbank có gần 9 năm hoạt động nhưng việc công bố thông tin khá hạn chế.

Sau loạt thay đổi nhân sự, VietBank lên kế hoạch tăng vốn lên 3.249 tỷ đồng Sau loạt thay đổi nhân sự, VietBank lên kế hoạch tăng vốn lên 3.249 tỷ đồng
10 491 56 reviews

(NDH) ĐHĐCĐ VietBank quyết định tăng vốn ngân hàng vào ngày 26/12. Việc tăng vốn đã được NHNN nhanh chóng chấp thuận sau đó. Gần đây, ngân hàng này đã có loạt thay đổi về nhân sự điều hành.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top