Vui lòng chờ trong giây lát

SAM muốn chào bán tối đa gần 93,5 triệu cổ phiếu, giá tối thiểu 10.000 đồng/cp

(NDH) Dự kiến sau khi trả cổ tức 3% bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ SAM sẽ đạt tối đa 3.500 tỷ đồng.

CTCP SAM Holdings (HoSE: SAM) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 29/3 tới đây.

Kế hoạch lãi trước thuế 201 tỷ đồng, tăng 22%

HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu 3.575 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 201 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 22% so với kết quả thực hiện năm trước.

Ban điều hành cho biết sẽ tiếp tục quản lý hiệu quả chi phí tại các đơn vị thành viên, nâng cao dịch vụ, tiện ích tại SAM Land, SAM Tuyền Lâm và Sacom Chíp Sáng. Mảng dây và cáp sẽ tìm thêm đối tác, dự án tốt để M&A, phát triển thêm các sản phẩm mới.

Về vốn và đầu tư, SAM sẽ thoái vốn ở một số dự án không hiệu quả để đầu tư vào lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng.

Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp chưa niêm yết cần tuân theo nguyên tắc không dàn trải và giá cổ phiếu ở mức hợp lý.

Tờ trình Đại hội đề xuất thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành với tỷ lệ 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Phát hành tăng vốn lên tối đa 3.500 tỷ đồng

HĐQT cũng trình kế hoạch trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 3% bằng cổ phiếu. Tỷ lệ này cũng dự kiến được giữ nguyên cho năm 2019.

Cụ thể phương án chia cổ tức 3%, dự kiến SAM sẽ phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu để chi trả cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT đề xuất chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa gần 93,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 37,54% cổ phần lưu hành. Số lượng phát hành cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên nhu cầu vốn và tình hình thị trường. Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cp.

Mức giá này được đề xuất dựa tên giá trị sổ sách 1 cổ phiếu SAM tại ngày 31/12/2018 là 11.328 đồng/cp và giá đóng cửa ngày 5/3 là 7.300 đồng/cp.

Đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể thực hiện đồng thời hoặc sau đợt phát hành trả cổ tức.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để (1) Đầu tư mua cổ phần nhà nước thoái vốn tại các tổng công ty, công ty uy tín, đầu tư tài chính ngắn, dài hạn khác; (2) Cơ cấu nợ; (3) Bổ sung vốn lưu động.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ SAM sẽ đạt tối đa 3.500 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp, HĐQT trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của 3 Thành viên HĐQT gồm ông Đào Ngọc Thanh, Trần Hải Quang, Hoàng Trí Cường và Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Văn Nguyên. Theo đó, cuộc họp sẽ bầu bổ sung thay thế nhân sự mới.

Năm 2018, SAM đạt doanh thu 2.824,8 tỷ đồng, tăng 15% năm trước và l ợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng 16%. Phần lợi nhuận chỉ hoàn thành 92% kế hoạch năm do hoạt động đầu tư tài chính không đạt được mục tiêu.

SAM muốn chào bán tối đa gần 93,5 triệu cổ phiếu, giá tối thiểu 10.000 đồng/cp SAM muốn chào bán tối đa gần 93,5 triệu cổ phiếu, giá tối thiểu 10.000 đồng/cp
10 2971 56 reviews

(NDH) Dự kiến sau khi trả cổ tức 3% bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ SAM sẽ đạt tối đa 3.500 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top