Vui lòng chờ trong giây lát

Sabeco lãi quý I giảm 3%, đạt gần 1.156 tỷ đồng

(NDH) Giá vốn trong quý này tăng cao đẩy lợi nhuận gộp/doanh thu giảm 4% cùng kỳ năm trước, đạt 25%.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Đây là quý đầu tiên SAB có sự xuất hiện của cổ đông lớn Thái Lan - Công ty TNHH Vietnam Beverage sở hữu 51% cổ phần nhưng chưa nắm quyền điều hành. Chỉ tại Đại hội cổ đông bất thường được tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, đại diện cổ đông này mới được bầu vào HĐQT SAB.

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu thuần quý này đạt 7.810 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 10%. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 25%, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính giảm 5% do giảm phần cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. Tuy nhiên, phần lãi tiền gửi, tiền cho vay quý này tăng tới 60%, đạt 131 tỷ đồng. Sabeco có 8.556 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên/dưới 3 tháng, dưới 1 năm, bằng 41% tổng tài sản.

Trong chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo, tiếp thị giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, còn 233,7 tỷ đồng. Tính trung bình SAB chi 2,6 tỷ đồng một ngày cho quảng cáo tiếp thị.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.155,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.113,5 tỷ đồng. EPS tương ứng 1.736 đồng.

SAB là một trong những doanh nghiệp có lượng tiền nhàn rỗi lớn trên sàn. Kết thúc quý I, SAB có 9.479 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, bằng 46% tổng tài sản nhưng đã giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 6.934 tỷ đồng trên vốn điều lệ 6.412,8 tỷ đồng.

Sabeco lãi quý I giảm 3%, đạt gần 1.156 tỷ đồng Sabeco lãi quý I giảm 3%, đạt gần 1.156 tỷ đồng
10 3431 56 reviews

(NDH) Giá vốn trong quý này tăng cao đẩy lợi nhuận gộp/doanh thu giảm 4% cùng kỳ năm trước, đạt 25%.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top