Vui lòng chờ trong giây lát

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cách mạng 4.0 thay đổi cách con người sống

(NDH) Khác với quá khứ hưởng thụ từ công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi cách con người sống, thay đổi cách quản trị.

“Mỗi khi một cuộc cách mạng công nghiệp mới đến, công nghệ mới xuất hiện, các doanh nghiệp và xã hội có thể làm được nhiều việc hơn. Họ làm nhiều công việc để Chính phủ trở nên nhỏ gọn hơn. Chính phủ nhỏ gọn hơn sẽ trở nên thông minh, nhanh nhẹn hơn và dễ dàng thay đổi”, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ suy nghĩ của ông sau 3 ngày thảo luận sôi nổi của WEF ASEAN 2018.

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại phiên bế mạc, với vai trò đồng chủ tịch, ông Hùng cho chia sẻ mỗi cuộc cách mạng công nghiệp mới đều đem cơ hội và rủi ro và điều này phụ thuộc vào việc nhìn từ góc nào.

Dưới góc nhìn về kỹ năng mềm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ông Hùng cho rằng trong quá khứ, công nghệ chỉ giúp cải thiện cho cuộc sống của con người, cải thiện việc quản lý, trong khi, bản thân con người hưởng thụ công nghệ và không thay đổi nhiều.

"Nhưng bây giờ, cách mạng công nghiệp 4.0 đến và các công nghệ mới thay đổi cách thức con người sống, cách quản trị", ông Hùng nhận định.

Do đó, con người phải thay đổi, không thể hưởng thụ mà phải thay đổi tư duy.“Công nghệ thay đổi rất nhanh chóng nhưng con người, Chính phủ không thể thay đổi nhanh thế được. Đó là thách thức lớn nhất”, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.

Ông cho rằng cần phải đào tạo con người có thể thích ứng với các thay đổi. Không chỉ đào tạo về mặt công nghệ, cần đào tạo cả kỹ năng mềm như sẵn sàng cho thay đổi, thậm chí là dẫn dắt thay đổi.

"Cách mạng Công nghiệp 4.0 gần như một cuộc cách mạng về tư duy hơn”, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Ngay cả khi mất đi một số công việc, đó cũng là mặt khác của cuộc cách mạng. Ông Hùng cho rằng mỗi cuộc cách mạng đều làm cho xã hội và cuộc sống tốt hơn. Cơ hội hay rủi ro phụ thuộc vào góc nhìn.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cách mạng 4.0 thay đổi cách con người sống Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cách mạng 4.0 thay đổi cách con người sống
10 2245 56 reviews

(NDH) Khác với quá khứ hưởng thụ từ công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi cách con người sống, thay đổi cách quản trị.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top