Vui lòng chờ trong giây lát

Quý IV, Thaco mang 12.400 tỷ thặng dư và lợi nhuận giữ lại ra chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 300% và 20% tiền mặt

(NDH) Nếu phát hành thành công, Thaco sẽ nâng vốn từ 4.145 tỷ lên 16.580 tỷ đồng.

CTCP Ô Tô Trường Hải (Thaco) vừa có tờ trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo đó, Thaco dự tính phát hành thêm hơn 1,24 tỷ cổ phiếu thưởng với tổng giá trị phát hành thêm mệnh giá là 12.435 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 300% (1:3).

Với vốn điều lệ hiện tại 4.145 tỷ đồng, sau chia thưởng cổ phiếu Thaco sẽ nâng vốn lên 16.580 tỷ đồng.

Nguồn phát hành được lấy từ nguồn thặng dự vốn cổ phần 2.984,4 tỷ đồng và từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.450,6 tỷ đồng trong báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 30/06/2017.

Tính đến cuối 30/06/2017, Thaco có tổng tài sản 56.118 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ từ đầu năm. Thặng dư vốn cổ phần gần 3.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 16.296 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống các công ty con đến năm 2018.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2017 sau khi có công văn chấp nhận của UBCK.

Ngoài ra, HĐQT Thaco quyết định bổ sung thêm 20% cổ tức bằng tiền mặt năm 2016, nâng tỷ lệ cổ tức năm 2016 lên 50% (30% đã trả trước đó vào tháng 5/2017).

Được biết, trước đó vào 24/10 Công ty cũng đã công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng.

Về hoạt động kinh doanh, Thaco ghi nhận 25.529 tỷ doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2017, lãi sau thuế 2.615 tỷ, giảm mạnh so với con số 3.710 tỷ đồng của cùng kỳ 2016.

Quý IV, Thaco mang 12.400 tỷ thặng dư và lợi nhuận giữ lại ra chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 300% và 20% tiền mặt Quý IV, Thaco mang 12.400 tỷ thặng dư và lợi nhuận giữ lại ra chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 300% và 20% tiền mặt
10 2195 56 reviews

(NDH) Nếu phát hành thành công, Thaco sẽ nâng vốn từ 4.145 tỷ lên 16.580 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top