Dòng sự kiện : KQKD 9 tháng 2015   Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015   Mùa đại hội cổ đông 2015   Kế hoạch kinh doanh 2015
Đăng ký nhận Newsletter
Mã CK

Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03/2014/TT-NHNN quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ bảo toàn).

Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư quy định về Quỹ bảo toàn gồm 5 chương, 17 điều. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2014.

Theo NHNN, do tính rủi ro trong hoạt động tín dụng nên việc ban hành Thông tư quy định về Quỹ bảo toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhằm tạo nên một kênh hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân khi gặp khó khăn tạm thời về khả năng chi trả, qua đó nâng cao an toàn trong hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Quỹ bảo toàn là một quỹ tài chính của hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã (bao gồm Ngân hàng hợp tác xã và các quỹ tín dụng nhân dân) được hình thành trên cơ sở trích nộp phí tham gia của ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân thành viên, được đặt tại Ngân hàng hợp tác xã, do Ngân hàng hợp tác xã quản lý và sử dụng theo quy định của Thông tư và pháp luật có liên quan.

Quỹ bảo toàn hoạt động trên nguyên tắc cho vay đối với các quỹ tín dụng nhân dân khi gặp khó khăn về tài chính, khó khăn chi trả để có thể khắc phục trở lại hoạt động bình thường, không vì mục tiêu lợi nhuận; tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chi phí hoạt động Quỹ bảo toàn được bù đắp từ lãi cho vay, đầu tư của Quỹ bảo toàn; nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ bảo toàn được sử dụng trên nguyên tắc đảm bảo an toàn nguồn vốn và đáp ứng yêu cầu cho vay hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân.

Mức phí trích nộp hàng năm bằng 0,08% dư nợ cho vay bình quân năm của năm liền kề trước kết thúc vào ngày 31/12 của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Việc trích nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bắt đầu thực hiện từ năm tài chính 2014. Phí trích nộp của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện một năm một lần trước ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
10 3716 56 reviews

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03/2014/TT-NHNN quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ bảo toàn).

Chia sẻ bài viết này

  • Đọc nhiều nhất
  • Bình chọn
  • Bình luận

Thông tin thị trường

Tất cả
  • GD nhiều nhất
  • Tăng mạnh
  • Giảm mạnh

Tin ảnh

chat with random people and chat with strangers in Hope Speak