Vui lòng chờ trong giây lát

Quy định về chế độ thai sản của người lao động

(NDH) Theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006 và Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm bắt buộc thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh.

Độc giả tại địa chỉ email tanluy.nt@gmail.com đã gửi đến NDHMoney một câu hỏi liên quan đến cách tính chế độ thai sản cho người lao động. Câu hỏi như sau: "Vợ tôi đang làm việc ở một công ty cổ phần với mức lương là 2,7 triệu đồng/tháng. Tôi xin hỏi từ giờ cho tới lúc vợ tôi sinh ( cuối tháng 4/2013) thì tiền hưởng chế độ thai sản của vợ tôi là bao nhiêu?"

Liên quan đến câu hỏi của bạn, Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh trả lời như sau:

Theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006 và Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm bắt buộc thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh, cụ thể là:

(i)    04 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

(ii)   05 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

(iii)  06 tháng đối với lao động nữ là người tàn tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

(iv) Trường hợp sinh một lần từ 2 con trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định như trên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con lao động nữ được nghỉ thêm 30 ngày.

Vừa qua Quốc hội đã thông qua Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. Theo đó, lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01 tháng 5 năm 2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Như vậy, dựa trên thông tin được nêu vợ Bạn sẽ sinh vào cuối tháng 4/2013, đến ngày 01 tháng 5 năm 2013 vợ Bạn có thể đang trong thời gian nghỉ sinh thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ sinh con 06 tháng.

Về  mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Như vậy, vợ bạn sẽ được hưởng các khoản sau:

(i)    100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng tháng liền kề trước khi nghỉ việc tính cho thời gian vợ bạn nghỉ thai sản

(ii)   02 tháng tiền lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Theo Điểm 8, Mục II, Phần B, Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH, 41/2009/TT-BLĐTBXH và 23/2012/TT-BLĐTBXH) quy định mức lương tối thiểu chung trong trường hợp này được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng người lao động sinh con. Mức lương tối thiểu chung sẽ thay đổi vào từng thời điểm.

                                                                  Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh

 

Bạn đọc có câu hỏi thắc mắc về các vấn đề chính sách, pháp luật xin nhấn vào đây để gửi cho NDHMoney.vn hoặc gửi trực tiếp về về địa chỉ cauhoi@ndh.vn để được các luật sư tư vấn trả lời.
Quy định về chế độ thai sản của người lao động Quy định về chế độ thai sản của người lao động
10 573 56 reviews

(NDH) Theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006 và Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm bắt buộc thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh.

 

Bảo hiểm

Bình luận mới
Top