Vui lòng chờ trong giây lát

Quỹ của Techcombank đầu tư lỗ gần 70 tỷ đồng năm 2018

Giá trị các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (thuộc Techcombank) bốc hơi gần 70 tỷ đồng do lỗ đầu tư trong năm 2018, NAV/chứng chỉ quỹ giảm 18,37%.

Năm 2018, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đạt doanh thu 10,4 tỷ đồng từ cổ tức, trái tức và lãi tiền gửi được nhận. Trừ đi chi phí quản lý và vận hành, quỹ đạt thu nhập ròng 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo của TCEF ghi nhận khoản lỗ tới 69 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư khiến cho giá trị tài sản ròng cuối năm 2018 còn lại 242 tỷ đồng. Trong năm công ty phát hành thêm 383 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, sau đó thực hiện mua lại 171,6 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ của TCEF đạt 243,5 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Trong đó giá trị tiền, tương đương tiền đạt 67 tỷ đồng, 95 tỷ đồng dưới dạng cổ phiếu niêm yết, trái phiếu 72,3 tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy những cổ phiếu chiếm tỷ trọng nắm giữ cao nhất tại 31/12/2018 của quỹ gồm có ACB (4,55%), POW (4,76%), QNS (5,94%), VNM (3,82%), PNJ (3,61%) và ACV (3,4%)…

Tại ngày 31/12/2018, vốn góp bằng mệnh giá của nhà đầu tư vào quỹ là hơn 192 tỷ đồng, tương đương 19,23 triệu chứng chỉ quỹ. So với đầu năm, NAV/chứng chỉ quỹ của TCEF giảm 18,37%, còn 12.597 đồng.

Được thành lập từ năm 2008, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Techcom Capital”) là công ty sở hữu bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”).

Trong năm 2018, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.661 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm trước đó. Lãnh đạo ngân hàng cho biết kết quả tích cực này là do sự tăng trưởng từ tất cả các mảng kinh doanh của ngân hàng. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng đạt 20%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,8%...

Cũng trong năm 2018, Techcombank đã tư vấn phát hành hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (tương đương 2,6 tỷ USD), tăng 82% so với năm trước.

Bạch Mộc

Quỹ của Techcombank đầu tư lỗ gần 70 tỷ đồng năm 2018 Quỹ của Techcombank đầu tư lỗ gần 70 tỷ đồng năm 2018
10 3247 56 reviews

Giá trị các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (thuộc Techcombank) bốc hơi gần 70 tỷ đồng do lỗ đầu tư trong năm 2018, NAV/chứng chỉ quỹ giảm 18,37%.

 

Quỹ đầu tư

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top