Vui lòng chờ trong giây lát

Quý 1 báo lỗ hơn 96 tỷ đồng, AGF bị kiểm soát đặc biệt từ 07/03

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ 2017 - 2018 với kết quả lỗ hơn 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ trước đó lãi gần 1,4 tỷ đồng.

Cũng theo BCTC quý 1 niên độ 2017 - 2018, doanh thu ghi nhận gần 506 tỷ đồng, giảm gần 25% so với niên độ trước đó. Riêng doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh, chỉ đạt hơn 747 triệu đồng, cùng kỳ đạt gần 6,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong niên độ này, AGF không được nhận các khoản lãi từ hoạt động gửi tiền tiết kiệm và bán hàng trả chậm.

Các khoản mục chi phí đầu năm đều giảm so với niên độ trước, trong đó chi phí tài chính giảm 35%, chỉ còn xấp xỉ 11 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 11,5% và 20%, còn khoảng 27,7 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh của AGF không mấy khả quan khi hầu như doanh thu bán hàng hóa đều giảm, điển hình doanh thu bán phụ phẩm giảm mạnh gần 52 tỷ đồng, còn hơn 100 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm hơn 96 tỷ đồng, trong khi niên độ trước lần lượt lãi gần 900 triệu đồng và 1,4 tỷ đồng. Nâng lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2017 lên gần 189 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo kiểm toán niên độ 2016-2017, AGF lỗ hơn 187 tỷ đồng thay vì lãi hơn 4 tỷ đồng trước kiểm toán. Doanh thu từ 2.500 tỷ đồng trước kiểm toán giảm còn xấp xỉ 2.300 tỷ đồng sau kiểm toán. Theo AGF, do ghi nhận doanh thu bán cá không đúng niên độ kế toán nên trước và sau kiểm toán, doanh thu chênh lệch hơn 179 tỷ đồng. Các khoản mục chi phí sau khi kiểm toán đều tăng, chỉ riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ khoảng hơn 21 tỷ đồng trước kiểm toán đội lên gần 103 tỷ đồng, tăng hơn 81 tỷ đồng do trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Cổ phiếu AGF cũng mới vừa bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 07/03/2018. Theo Sở GDCK TP.HCM (HOSE), AGF lại tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định của HOSE.

Quý 1 báo lỗ hơn 96 tỷ đồng, AGF bị kiểm soát đặc biệt từ 07/03 Quý 1 báo lỗ hơn 96 tỷ đồng, AGF bị kiểm soát đặc biệt từ 07/03
10 3131 56 reviews

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ 2017 - 2018 với kết quả lỗ hơn 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ trước đó lãi gần 1,4 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top