Vui lòng chờ trong giây lát

QCG sau soát xét có thêm hơn 21 tỷ đồng thu nhập khác, lãi tăng 9%

(NDH) Lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng và thu nhập khác của QCG sau soát xét đều tăng mạnh khiến lợi nhuận ròng tăng thêm 3,6 tỷ đồng.

Theo BCTC soát xét nửa đầu năm, doanh thu thuần Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) không thay đổi nhiều nhưng giá vốn sau soát xét lại giảm tới 32% còn gần 248 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tăng 159% so với báo cáo tự lập. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 43% so với con số 17% trước đó.

Báo cáo tài chính QCG trước và sau soát xét (đơn vị: tỷ đồng)

Doanh thu tài chính sau soát xét giảm 92%, còn chưa đầy 2 tỷ đồng. Doanh thu này chủ yếu là lãi tiền gửi.

Chi phí bán hàng tăng từ 0,3 tỷ đồng báo cáo tự lập lên 117,4 tỷ đồng sau soát xét, tức gấp 391 lần. Phần tăng này chủ yếu ở chi phí hoa hồng môi giới.

QCG có phần thay đổi lớn ở thu nhập khác, gấp 12 lần lên 23,3 tỷ đồng. Thu nhập khác được hạch toán từ thu thanh lý hợp đồng.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng thêm 9% đạt 43,3 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ là 38,8 tỷ đồng. EPS tương ứng 141 đồng.

QCG sau soát xét có thêm hơn 21 tỷ đồng thu nhập khác, lãi tăng 9% QCG sau soát xét có thêm hơn 21 tỷ đồng thu nhập khác, lãi tăng 9%
10 1123 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng và thu nhập khác của QCG sau soát xét đều tăng mạnh khiến lợi nhuận ròng tăng thêm 3,6 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top