Vui lòng chờ trong giây lát

PVN dự kiến vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012

(NDH) Theo tính toán của PVN, lợi nhuận trước thuế cả năm của PVN sẽ đạt 61,4 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch đầu năm.
 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012.

Tổng doanh thu 9 tháng hợp nhất của PVN đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 9 tháng và 74% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 đạt 257,1 nghìn tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch 9 tháng và 74% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 đạt 40,3 nghìn tỷ đồng).

Tính tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn PVN ước đạt 563 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 85,3% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó: Doanh thu bán dầu 9 tháng đạt 11,02 tỷ USD, bằng 160% kế hoạch 9 tháng và bằng 111% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011; Doanh thu dịch vụ dầu khí 9 tháng đạt 164,2 nghìn tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch 9 tháng, 68,4% kế hoạch cả năm và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm 29% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

PVN đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất trong quý 4 là 117 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 20,4 tỷ đồng. Nếu thực hiện được mục tiêu này, dự kiến năm nay PVN sẽ đạt 412,2 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch 5%. Theo đó, lợi nhuận trước thuế cả năm sẽ đạt 61,4 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch đầu năm.

Doanh thu chung toàn tập đoàn năm 2012 dự kiến đạt 752 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch đề ra.

PVN dự kiến vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012 PVN dự kiến vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012
10 137 56 reviews

(NDH) Theo tính toán của PVN, lợi nhuận trước thuế cả năm của PVN sẽ đạt 61,4 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch đầu năm.

 

Cổ phiếu

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top