Vui lòng chờ trong giây lát

PAC: Lợi nhuận quý 1/2017 giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) đạt doanh thu 779 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng hơn 31%, đạt 779 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản giảm trừ doanh thu lại tăng hơn 70%, chiếm 87 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng tăng 32%, hơn 617 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ mức hơn 6.7 tỷ quý 1/2016 thì nay đã vượt mức 10 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế PAC đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, PAC đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế đạt hơn 165 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiên 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các giá trị về hàng tồn kho, nợ ngắn hạn, vốn chủ sở hữu,… đều xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2016./.

PAC: Lợi nhuận quý 1/2017 giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng PAC: Lợi nhuận quý 1/2017 giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng
10 2297 56 reviews

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) đạt doanh thu 779 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top