Vui lòng chờ trong giây lát

Nuôi gà thả đồng lấy trứng ở Mỹ thu 100 triệu USD mỗi năm

Vital Farms có hơn 100 trang trại nuôi gà thả lấy trứng tại Mỹ với doanh thu 100 triệu USD mỗi năm.
Nuôi gà thả đồng lấy trứng ở Mỹ thu 100 triệu USD mỗi năm Nuôi gà thả đồng lấy trứng ở Mỹ thu 100 triệu USD mỗi năm
10 3044 56 reviews

Vital Farms có hơn 100 trang trại nuôi gà thả lấy trứng tại Mỹ với doanh thu 100 triệu USD mỗi năm.

 

Tài chính cá nhân

Top