Vui lòng chờ trong giây lát

Nhờ hợp nhất, lãi quý II/2018 của SBT tăng gấp đôi đạt 218 tỷ đồng

(NDH) Tổng tài sản của SBT sau sáp nhập tăng thêm 10.675 tỷ lên 18.481 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II niên độ tài chính 2017-2018 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2018.

Tính riêng quý II/2018, doanh thu của SBT tăng trưởng gần 230% lên 3.902 tỷ đồng; trừ đi giá vốn 3.482 tỷ thì lợi nhuận gộp của công ty còn hơn 420 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 194%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đến 743% đạt 349 tỷ; chi phí tài chính chỉ tăng 264% giúp lợi nhuận tài chính cải thiện mạnh. Lãi từ công ty liên kết giảm 59% còn 18 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt ở mức 117 tỷ và 218 tỷ đồng.

Từ những yếu tố trên, công ty báo lãi trước thuế tăng 111% đạt 218 tỷ đồng; chi phí thuế TNDN cao khiến lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 78% lên 176 tỷ đồng.

Theo SBT, lợi nhuận quý II tăng hơn gấp đôi là do sự thay đổi danh mục đầu tư về cấu trúc, số lượng và tỷ lệ sở hữu trong các công ty cùng ngành. Cụ thể nghiệp vụ sáp nhập với CTCP Đường Biên Hòa vào 6/9/2017 đã làm lợi nhuận từ đầu tư liên kết giảm 59% và làm tăng 159% lợi nhuận gộp đối với hoạt động kinh doanh chính.

Lũy kế 6 tháng năm tài chính 2018, doanh thu của SBT đạt 5.464 tỷ đồng, tăng trưởng 161%. Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 52% lên 264 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của SBT sau sáp nhập đã tăng mạnh từ 7.806 tỷ lên 18.481 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng từ 4.693 tỷ lên 11.352 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng hơn 4.000 tỷ lên 7.129 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty là 5.570 tỷ đồng.

Nhờ hợp nhất, lãi quý II/2018 của SBT tăng gấp đôi đạt 218 tỷ đồng Nhờ hợp nhất, lãi quý II/2018 của SBT tăng gấp đôi đạt 218 tỷ đồng
10 3165 56 reviews

(NDH) Tổng tài sản của SBT sau sáp nhập tăng thêm 10.675 tỷ lên 18.481 tỷ đồng.

1
 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top