Vui lòng chờ trong giây lát

Nhận định VN-Index 2018 vào khoảng 1.100-1.150 điểm, BVS kế hoạch lãi 122 tỷ

(NDH) Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của BVS tương đương với thực hiện năm 2017.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2018, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) đưa ra kế hoạch kinh doanh gồm tổng doanh thu đạt 454 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng, khá tương đương so với thực hiện năm 2017.

Công ty dự báo VN-Index năm 2018 tăng trưởng trong biên độ 1.100-1.150 điểm và giá trị giao dịch đạt bình quân 7.000 tỷ đồng/phiên. Đó là cơ sở để HĐQT hoạch định kế hoạch hoạt động trong năm 2018.

Đồng thời, định hướng kinh doanh năm 2018, công ty tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các sản phẩm phái sinh.

Năm 2017, với bối cảnh thị trường thuận lợi, BVS đã ghi nhận tổng doanh thu 483,8 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động đạt 462 tỷ và doanh thu tài chính đạt 21,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 122,4 tỷ đồng, gấp đôi mức đạt được năm 2016. Công ty đề nghị mức chia cổ tức cho cổ đông năm qua là 7% và giữ nguyên mức này cho năm nay.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua việc cho phép BVS tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh và phát hành, chào bán chứng quyền có đảm bảo. Tuy nhiên, trong năm 2017, công ty chưa triển khai thực hiện do chưa đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ theo quy định hiện hành và do các cơ quan quản lý thị trường chưa thông qua việc triển khai sản phẩm trên thị trường. Do vậy, sau khi hoàn tất kế hoạch tăng vốn công ty sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý liên quan để tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh cũng như phát hành và chào bán chứng quyền.

Nhận định VN-Index 2018 vào khoảng 1.100-1.150 điểm, BVS kế hoạch lãi 122 tỷ Nhận định VN-Index 2018 vào khoảng 1.100-1.150 điểm, BVS kế hoạch lãi 122 tỷ
10 1335 56 reviews

(NDH) Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của BVS tương đương với thực hiện năm 2017.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top