Vui lòng chờ trong giây lát

Nhà đầu tư nước ngoài được tháo gỡ khó khăn trong đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ

(NDH) Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là người không cư trú được cho phép đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong một số trường hợp.

Thông tư 03/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 32/2013 được Ngân hàng Nhà nước mới ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp (DN) có vốn Nhà nước.

Cụ thể, Điều 4 trong Thông tư 32/2013 được sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là người không cư trú đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong một số trường hợp:

(1) mua cổ phần tại DNNN thực hiện cổ phần hoá được Thủ tướng phê duyệt

(2) mua cổ phần, phần vốn góp của Nhà nước tại DNNN, DN có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng phê duyệt

(3) mua cổ phần, phần vốn góp của DNNN đầu tư vào DN khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng phê duyệt.


Quy định mới tháo gỡ khó khăn cho NĐTNN trong tham gia đấu giá. Ảnh minh hoạ: Liên Hương.

Khi trúng đấu giá, NĐTNN chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp. Nếu đấu giá không thành công, NĐTNN được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước cho biết quy định tại Thông tư 03/2019 đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NĐTNN tham gia đấu giá các DN Nhà nước khi cổ phần hoá, thoái vốn, góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Nhà đầu tư nước ngoài được tháo gỡ khó khăn trong đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ Nhà đầu tư nước ngoài được tháo gỡ khó khăn trong đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ
10 733 56 reviews

(NDH) Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là người không cư trú được cho phép đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong một số trường hợp.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top