Vui lòng chờ trong giây lát

Nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam phải có tài sản ít nhất 500 triệu đồng?

(NDH) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập hành lang pháp lý cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này.

Theo dự thảo, đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (venture capital) là hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định này được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Dự thảo cũng quy định, nhà đầu tư cá nhân được coi là đủ điều kiện về tài chính để thành lập công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khi có thu nhập bình quân trong 2 năm gần nhất năm nộp hồ sơ tối thiểu là 200 triệu đồng Việt Nam; Hoặc có tổng tài sản (bao gồm cả tài sản của vợ/ chồng), trừ đi các khoản nợ của cá nhân nhà đầu tư và khoản nợ của vợ/ chồng tối thiểu 500 triệu đồng Việt Nam.

Việc thu nhập tổng tài sản quy định do các nhà đầu tư tự kê khai và chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai. Với Nhà đầu tư là tổ chức thì có tổng tài sản trên bản báo cáo tài chính năm trước liền kề tối thiểu là 1 tỷ đồng.

Cũng theo dự thảo, vốn điều lệ tối thiểu của công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là 500 triệu đồng và vốn góp phải bằng tiền. Trong khi đó vốn tối thiểu của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là 1 tỷ đồng. Cả công ty và quỹ khởi nghiệp sáng tạo được có tối đa 30 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm nhà đầu tư đủ điều kiện tài chính theo quy định tại Nghị định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam phải có tài sản ít nhất 500 triệu đồng? Nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam phải có tài sản ít nhất 500 triệu đồng?
10 206 56 reviews

(NDH) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập hành lang pháp lý cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này.

 

Khởi nghiệp

Bình luận mới
Top