Vui lòng chờ trong giây lát

Nhà đầu tư chiến lược sẽ được nhượng cổ phần sau 3 năm

Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, dự thảo nghị định mới sẽ điều chỉnh tiêu chí lựa chọn và có chính sách bán cổ phần phù hợp cho cổ đông chiến lược đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá.

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), sắp tới đây, việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược tại các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa sẽ có nhiều điều chỉnh theo dự thảo Nghị định mới về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần mà Bộ Tài chính vừa soạn thảo và trình Chính phủ.

Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, dự thảo nghị định mới sẽ điều chỉnh tiêu chí lựa chọn và có chính sách bán cổ phần phù hợp cho cổ đông chiến lược đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá.

Cụ thể, sẽ thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược là 3 năm thay vì 5 năm như quy định hiện hành. Ngoài ra, điều chỉnh việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được thực hiện sau cuộc bán đấu giá công khai, thay vì hình thức bán thỏa thuận như trước.

Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược cũng sẽ theo hướng quy định rõ trách nhiệm bồi thường khi vi phạm các cam kết của nhà đầu tư chiến lược và phải được thể hiện trong cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Nghị định mới cũng đề ra các tiêu chuẩn cụ thể của nhà đầu tư chiến lược như: phải có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần nhưng phải có lãi và không có lỗ lũy kế.

Đại diện ban soạn thảo, ông Nguyễn Duy Long, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, quy định mới này là nhằm khắc phục tình trạng hiện nay, nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần hóa có nghĩa vụ phải cung cấp các nguồn lực theo cam kết cho doanh nghiệp.

Nhưng, không được bán cổ phiếu trong vòng 5 năm dẫn tới quyền lợi của các nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế so với nghĩa vụ phải thực hiện.

"Hơn nữa, việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có thể thực hiện thỏa thuận trước cuộc đấu giá công khai ra công chúng với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược do Ban chỉ đạo cổ phần hóa trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa phê duyệt vẫn chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch nên dễ dẫn đến thất thoát vốn Nhà nước", ông Long phân tích.

Nhà đầu tư chiến lược sẽ được nhượng cổ phần sau 3 năm Nhà đầu tư chiến lược sẽ được nhượng cổ phần sau 3 năm
10 3710 56 reviews

Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, dự thảo nghị định mới sẽ điều chỉnh tiêu chí lựa chọn và có chính sách bán cổ phần phù hợp cho cổ đông chiến lược đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá.

Bình luận trên NDH
Bình luận
 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Top