Vui lòng chờ trong giây lát

Ngân hàng Nhà nước thắt hầu bao

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống NHNN.

Theo đó thống đốc yêu cầu quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra các dự án thuộc nguồn vốn vay, tài trợ, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà lưu trú, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động cũng được quản lý chặt chẽ.

Ngân hàng Nhà nước thắt hầu bao Ngân hàng Nhà nước thắt hầu bao
10 2321 56 reviews

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống NHNN.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top