Vui lòng chờ trong giây lát

Ngân hàng Bảo Việt lãi ròng năm 2016 đạt 93 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm về 4,75%

(NDH) Tăng trưởng cho vay khách hàng và huy động tiền gửi khách hàng đến cuối năm 2016 đạt lần lượt 19,3% và 36,19%. Cùng với sự gia tăng quy mô tài sản, lợi nhuận của ngân hàng Bảo Việt cũng đạt 93 tỷ đồng, cải thiện so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB) mới đây đã công bố báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 với quy mô tài sản và lợi nhuận tăng trưởng. Dù vậy, EPS cả năm 2016 vẫn ở mức khá thấp 279 đồng/cp.

Chi phí dự phòng ăn mòn phần lớn lợi nhuận

Thu nhập lãi thuần cả năm 2016 đạt 614 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán trong năm 2016 giảm mạnh nhưng bù lại ngân hàng này thu lãi lớn từ hoạt động khác.

Nhờ sự gia tăng thu nhập lãi thuần, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng năm 2016 đạt 331 tỷ đồng, tăng 45,8% cùng kỳ.

Năm 2016, BaoVietBank trích lập 214 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 đạt 93 tỷ đồng, tăng 7,86% cùng kỳ so với cùng kỳ. EPS năm 2016 đạt 279 đồng/cp.

Tổng tài sản đến cuối năm 2016 đạt 34.291 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Nguồn tiền tăng nhanh chủ yếu nhờ huy động vốn tiền gửi khách hàng tăng 36,2%. Tăng trưởng tài sản chủ yếu đến từ tăng cho vay khách hàng (2.500 tỷ đồng), chứng khoán kinh doanh (1.400 tỷ đồng) và chứng khoán đầu tư (2.500 tỷ đồng),...

Cho vay khách hàng tăng trưởng 19,3%. Theo báo cáo của ngân hàng, tỷ lệ nợ quá hạn năm 2016 đạt 4,75%, giảm mạnh so với mức 8,03% cùng kỳ. Tỷ lệ nợ khó đòi ở mức 1,36%.

Ngân hàng Bảo Việt lãi ròng năm 2016 đạt 93 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm về 4,75% Ngân hàng Bảo Việt lãi ròng năm 2016 đạt 93 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm về 4,75%
10 99 56 reviews

(NDH) Tăng trưởng cho vay khách hàng và huy động tiền gửi khách hàng đến cuối năm 2016 đạt lần lượt 19,3% và 36,19%. Cùng với sự gia tăng quy mô tài sản, lợi nhuận của ngân hàng Bảo Việt cũng đạt 93 tỷ đồng, cải thiện so với năm trước.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top