Vui lòng chờ trong giây lát

NCT trả cổ tức còn lại năm 2018 tỷ lệ 50%

(NDH) Số tiền công ty dự chi là 131 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HoSE: NCT) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2018, tỷ lệ 50% bằng tiền mặt tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 6/6. Thời gian thanh toán vào 28/6.

Như vậy với hơn 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà công ty dự chi trong đợt này khoảng 131 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của NCT ghi nhận doanh thu đạt 690 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 241 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2017 nhưng vượt 9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 19/4/2019, các cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó chia cổ tức tỷ lệ 90%. Trước đó, công ty đã tạm ứng 40% bằng tiền, số còn lại 50% được thanh toán nốt lần này.

Năm 2019, NCT đặt mục tiêu đạt 732,5 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 209 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 85%.

Trên thị trường, cổ phiếu NCT đang có giá 72.800 đồng/cp.

NCT trả cổ tức còn lại năm 2018 tỷ lệ 50% NCT trả cổ tức còn lại năm 2018 tỷ lệ 50%
10 1798 56 reviews

(NDH) Số tiền công ty dự chi là 131 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top