Vui lòng chờ trong giây lát

Năm 2018, Bệnh viện Triều An đặt kế hoạch lãi ròng 49 tỷ đồng, cổ tức 7%

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (OTC: TrieuAn), bệnh viện sẽ phấn đấu đạt 488 tỷ đồng doanh thu, 49,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và dự kiến chi trả cổ tức 7%, tương đương với 34,3 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Triều An tăng từ 9-10% so với thực hiện ở năm 2017, trong đó tổng doanh thu kỳ vọng đạt 488 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 49,2 tỷ đồng. Bệnh viện dự kiến sẽ chia cổ tức ở mức 7%.

Trong năm 2018, Triều An sẽ đầu tư mua sắm trang thiết bị lớn có tổng giá trị gần 40 tỷ đồng để phục vụ cho chuyên môn khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Triều An sẽ đưa vào hoạt động khu mới xây dựng có quy mô 6 tầng, tổng diện tích 6.000 m2 và di dời khu xét nghiệm cận lâm sàng hiện tại để mở rộng khu khám chữa bệnh.

Đối với dự án bệnh viện Triều An-Long An, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện để sớm kịp tiến độ đưa vào hoạt động tỏng năm 2018. Về kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của bệnh viện đạt hơn 444 tỷ đồng và 45 tỷ đồng, tăng 10% và 24% so với năm 2016. Bệnh viện sẽ chia cổ tức năm 2017 vào tháng 7/2018 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt, tương đương 34,3 tỷ đồng.

Năm 2018, Bệnh viện Triều An đặt kế hoạch lãi ròng 49 tỷ đồng, cổ tức 7% Năm 2018, Bệnh viện Triều An đặt kế hoạch lãi ròng 49 tỷ đồng, cổ tức 7%
10 1606 56 reviews

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (OTC: TrieuAn), bệnh viện sẽ phấn đấu đạt 488 tỷ đồng doanh thu, 49,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và dự kiến chi trả cổ tức 7%, tương đương với 34,3 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top