Vui lòng chờ trong giây lát

Năm 2014: Bảo hiểm tăng 2% đẩy lương giảm 1%

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014 tăng 2%: người lao động chịu 1%, chủ sử dụng lao động chịu 1% khiến cho mức lương thực nhận giảm 1%.
Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người sử dụng lao động và người lao động được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động và tỉ lệ đóng đối với đối tượng đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

lương, bảo-hiểm, giảm, thu-nhập, thất-nghiệp, khó-khăn, tăng, quỹ-lương, cabs-bộ, công-nhân
Thu nhập thực chất từ lương sẽ giảm 1%

Như vậy, mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2014 tăng 2% (1% từ người sử dụng lao động và 1% từ người lao động).

Điều này đồng nghĩa với việc lương thực nhận mà người lao động thụ hưởng sẽ giảm 1% từ năm 2014.

lương, bảo-hiểm, giảm, thu-nhập, thất-nghiệp, khó-khăn, tăng, quỹ-lương, cabs-bộ, công-nhân

Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000-350.000 đồng một tháng, tương đương mức tăng xấp xỉ 15%. Cụ thể:

lương, bảo-hiểm, giảm, thu-nhập, thất-nghiệp, khó-khăn, tăng, quỹ-lương, cabs-bộ, công-nhân

Như vậy, cùng với việc tăng lương tối thiểu, mức đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 cũng sẽ tăng lên.

Năm 2014: Bảo hiểm tăng 2% đẩy lương giảm 1% Năm 2014: Bảo hiểm tăng 2% đẩy lương giảm 1%
10 1782 56 reviews

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014 tăng 2%: người lao động chịu 1%, chủ sử dụng lao động chịu 1% khiến cho mức lương thực nhận giảm 1%.

 

Bảo hiểm

Bình luận mới
Top