Vui lòng chờ trong giây lát

Một số sự kiện ấn tượng của ngành khoa học và công nghệ năm 2016

Việt Nam ghi danh trong tốp 1% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới; tổ chức thành công TECHFEST Vietnam… là những sự kiện đậm nét của ngành khoa học và công nghệ trong năm 2016.

1. Việt Nam nằm trong Top 1% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới

2. Tổ chức thành công TECHFEST Việt Nam 2016

3. Lần đầu tiên tổ chức giải thưởng Trần Đại Nghĩa

4. Thử nghiệm lâm sàng thành công vắc xin sởi-rubella

5. Vào cuộc tìm nguyên nhân cá chết miền Trung

6. Gắn thiết bị theo dõi nguồn phóng xạ

Một số sự kiện ấn tượng của ngành khoa học và công nghệ năm 2016 Một số sự kiện ấn tượng của ngành khoa học và công nghệ năm 2016
10 217 56 reviews

Việt Nam ghi danh trong tốp 1% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới; tổ chức thành công TECHFEST Vietnam… là những sự kiện đậm nét của ngành khoa học và công nghệ trong năm 2016.

 

Công nghệ

Top