Vui lòng chờ trong giây lát

Một loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt

(NDH) Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết bị phạt 330 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn quy định pháp luật; vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông; niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 09 tháng đến 12 tháng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành một số quyết định về việc xử phạt Công ty Cổ phần 22, Công ty Cổ phần Phát triển TN, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội, Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần và Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Theo đó, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết chịu xử phạt nặng nhất. Doanh nghiệp này bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính năm 2015 và năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015 và năm 2016; Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và năm 2017.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông khi gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 đến cổ đông chưa đảm bảo thời gian chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc theo quy định.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết bị phạt 200 triệu đồng do đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 09 tháng đến 12 tháng.

Công ty cổ phần 22 bị phạt 70 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Công ty cổ phần Phát triển TN bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Từ ngày 03/10/2017 đến ngày 09/10/2017, Công ty cổ phần Phát triển TN đã bán tổng cộng 9.630.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (mã chứng khoán: TSJ) dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 29.630.000 cổ phiếu xuống 20.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu giảm từ 39,61% xuống 26,74%). Tuy nhiên, đến ngày 24/10/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của công ty.

Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Từ ngày 03/10/2017 đến ngày 09/10/2017, Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội đã mua 9.630.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (mã chứng khoán: TSJ) dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của TSJ. Tuy nhiên, đến ngày 24/10/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về sở hữu cổ đông lớn của công ty

Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần bị phạt 55 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Từ ngày 28/4/2017 đến ngày 11/5/2017, Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần - tổ chức liên quan đến ông Trần Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam (mã chứng khoán: SWC) đã bán 6.173.900 cổ phiếu SWC. Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của công ty.

Một loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt Một loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt
10 2383 56 reviews

(NDH) Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết bị phạt 330 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn quy định pháp luật; vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông; niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 09 tháng đến 12 tháng.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top